เครื่องตัดเลเซอร์ USED AMADA LASER CUTTING FO 3015 YEAR 2004