Blog

TOU คืออะไร ... รู้ไว้จ่ายค่าไฟประหยัดกว่าเดิม

3d9343b4-e770-4676-b04a-ec35a0f529af

TOU คืออะไร ... รู้ไว้จ่ายค่าไฟประหยัดกว่าเดิม

อัตราค่าไฟฟ้า TOU' เป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate) โดยค่าไฟจะแพงในช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามาก (On Peak) ระหว่างเวลา 09.00 - 22.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ เนื่องจากการไฟฟ้าต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด ทั้งที่มีราคาถูกและแพง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ แต่ในช่วงที่ระบบมีความต้องการใช้ไฟฟ้าน้อย (Off Peak) ระหว่างเวลา 22.00 - 09.00 น. ของวันจันทร์ - วันศุกร์ และทั้งวันของวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการที่ไม่รวมวันหยุดชดเชย ค่าไฟจะถูก เนื่องจากการไฟฟ้าสามารถเลือกเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงราคาถูกได้ ดังนั้นอัตราค่าไฟฟ้า TOU จึงเป็นอัตราค่าไฟฟ้าที่สะท้อนถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่แท้จริง

อัตราค่าไฟฟ้า TOU ได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2540 แล้ว เพื่อลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ลง โดยกำหนดให้เป็นอัตราเลือกสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายเดิม และเป็นอัตราบังคับสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งแต่ 355,000 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป หรือใช้พลังไฟฟ้าเกินกว่า 2,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป จากนั้นปี 2545 รัฐได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กสามารถเลือกใช้อัตรา TOU ได้

เครื่องวัดฯ สำหรับอัตราค่าไฟฟ้า TOU : ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กที่เลือกใช้อัตรา TOU จะต้องรับภาระเกี่ยวกับเครื่องวัดฯ TOU ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบด้วยกัน คือ การติดตั้งเครื่องวัด TOU ใหม่แทนเครื่องวัดเดิม หรือเรียกว่าระบบ RMR (Remote Meter Reading) วิธีนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถอ่านจำนวนหน่วยตามช่วงเวลาของการใช้จากมิเตอร์ TOU ได้โดยตรง ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 17,000 - 20,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) การดัดแปลงเครื่องวัดเดิมให้วัดหน่วย TOU ได้ หรือเรียกว่าระบบ AMR (Automatic Meter Reading) รวมทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายแรกเข้าโครงการและค่าบริการด้านเครื่องวัดฯ รายเดือน

ตามข้อมูลนี้

สรุปว่า ค่าไฟฟ้าจะถูกในวันเสาร์ อาทิตย์ และทุกวันหลัง 4 ทุ่มถึง 9 โมงเช้า และวันหยุดราชการที่ไม่ใช่วันชดเชย

ช่องสีเขียว คือ ช่วงวันที่ไฟฟ้าราคาถูก และทุกวันช่วง 22.00-09.00 น. เรียกว่า Off Peak ฉะนั้น จะรีดผ้า ทำอะไรที่กินไฟเยอะๆ ต้องทำวันช่องสีเขียว

ขอขอบคุณ ข้อแนะนำและข้อคิดเห็นจากสมาชิกสมาคม Thai Subcon

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนางานแปรรูปโลหะแผ่น
โดย วงศ์ธนาวุฒิ โทร. +66.2.899.6374 หรือ +66.86.308.0698

85 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
Sheet Metal Smart Factory By WONGTANAWOOT
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
WebSite : http://www.pcb-bangkok.com/
FaceBook : PCB Sheet Metal Solution Center by Wongtanawoot
YouTube : ดู VDO อื่นๆ ของ pcb-bangkok by Wongtanawoot
Blog : อ่านบทความเพิ่มเติมของ pcb-bangkok by Wongtanawoot
Line ID : @pcb-bangkok (มี @ ด้วยนะคะ)


Robot Bending by Wongtanawoot
ตัด พับ ม้วน ลงทีเดียว 3 เครื่อง ครบสูตรการทำเงินอ...

Related Posts

 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Already Registered? Login Here
Guest
Saturday, 24 August 2019

Latest Comments

No comments yet.

Contact us

บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด
85 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel : +(66)2-899-6374 , +(66)86-308-0698
Fax : +(66)2-899-6371
E-mail : info@pcb-bangkok.com

QR Website

 

© 2019, PCB Bangkok. Designed by Megaweb.co.th
 | 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |