fbpx

Cutting

All Products

 

 

Manufacturer:
PCB V-CUT
Results 1 - 3 of 3

V-Cut

SD V-CUT : RGEK1250x4000 CNC Gantry V-grooving Machine

เครื่องวีคัท RGEK1250x4000

SD V-CUT : RGEK-1500x3200 PCB CNC Gantry V-cutting Machine

เครื่องวีคัท RGEK-1500x3200

SD V-CUT : RGEK-1500x4000 PCB CNC Gantry V-cutting Machine

เครื่องวีคัท RGEK-1500x4000

Contact us

บริษัท วงศ์ธนาวุฒิ จำกัด
85 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150

Tel : +(66)2-899-6374 , +(66)86-308-0698
Fax : +(66)2-899-6371
E-mail : info@pcb-bangkok.com

QR Website

 

 

© 2023, PCB Bangkok. Designed by Megaweb.co.th